Congo

Congo is a Danish-language audio drama about a young doctor stationed in the Congo who is searching for her father.

Ea er næsten færdig som læge, og har fået stilling i en NGO for voldsramte kvinder i Congo. Men Ea har også et andet formål med sin rejse. Hun vil se det Congo, hvor hendes afdøde far tilbragte det meste af hendes barndom. Med sig har hun et billede af en smuk afrikansk kvinde, som hun har fundet i faderens ting. Den kvinde vil Ea finde. Men Ea er havnet i et land, der bærer på en drabelig forhistorie og stadig bløder efter en voldsom borgerkrig. Et land hvor alle de regler, Ea kender, er sat ud af spil. Et land, der fortærer de mennesker, der ikke har styrken til at stå imod.

Translated to English (using Google Translate):

Ea is nearly finished as a doctor, and has taken up a position in an NGO for abused women in the Congo. But Ea also has another purpose of his trip. She will see the Congo, where her late father spent most of her childhood. With her she has a picture of a beautiful African woman, which she found in her father's things. The woman will find Ea. But Ea has ended up in a country that carries a stupendous history and still bleeding after a violent civil war. A country where all the rules Ea know, is put out of play. A country that devours the people who do not have the strength to resist.